Inkontinens

Inkontinens

 

Hvad og hvem behandles på Uro Gyn klinikken?

På klinikken behandles der kvinder og mænd med forskellige symptomer fra underlivet af specialuddannet fysioterapeut og uroterapeut Heidi Kleis.

Inkontinens

Mange mennesker lider af inkontinens ( urin, luft og afføring der lægges på upassende tidspunkter) uden at søge hjælp for problemet. Ofte er det et problem der opstår over tid, for andre pludseligt f.eks. efter en fødsel eller operation. Fælles for alle medfører det en forringet livskvalitet, hvis personen ikke hjælpes proffesionelt. Ca. 70% af alle urininkontinente kan hjælpes med simple midler.

 

De mest almindelige former for urininkontinens:

Trang eller urge inkontinens

Der opstår kraftig og pludselig vandladningstrang, således at man har svært ved at nå toilettet, før vandladningen starter.

Ofte er der hyppige vandladninger med flere end otte-ti i døgnet. Der kan også være flere (mere end 2) vandladninger om natten

Anstrengelse eller stressinkontinens:

Rammer helt overvejende kvinder. Det viser sig ved, at man har svært ved at holde på urinen, når man udfører forskellige former for fysisk aktivitet som gymnastik, jogging og dans. Det kan være meget irriterende og hæmmende for livsudfoldelsen.

Kvinden kommer til at lække en lille smule urin. Der kan også optræde urinlækage i forbindelse med host og nys.

Overløbsinkontinens:

Når blæren fyldes ud over sin kapacitet og "løber over". Typisk drypper urinen konstant eller hyppigt, og man føler aldrig, det lykkes at tømme blæren helt. Nogle gange minder symptomerne om stress- og tranginkontinens.

Analinkontinens:

Ufrivillig afgang af luft, tynd eller formet afføring, der udgør et socialt eller hygiejnisk

problem.

 

Underlivsproblematikker

•kroniske underlivssmerter

•psoasmyoser (muskelsmerter i bækkenregionen)

•anal (anismus)-og halebenssmerter

•smerter ved samleje/ dyspareuni

•graviditetsgener i form af bækkenløsning, kramper, ødemer m.m.

•prolapser i form af blære-, tarm- og livmoderfremfald (cystocele, rectocele eller uterocele)

 

Mandeproblematikker

•optræning efter prostata operationer

•erektil dysfunktion ( nedsat rejsning )

Efterdryp

 

I forbindelse med undersøgelsen og behandling af ovennævnte diagnoser udføres der:

•test af bækkenbundsmusklernes kraft, udholdenhed og koordination

•test af bækkenets led samt muskelstabiliteten af leddene

•manuel behandling, øvelser og udspænding af relevant muskulatur

•instruktion i selvbehandling

•undervisning i anatomi og fysiologi

 

Første behandling varer 45-60 min. De efterfølgende ca. 30 min. Man skal regne med 3-5 behandlinger fordelt over 3-7 mdr.

Samarbejder med: Praktiserende gynækolog Birgit Steenstrup. www.gynaekologbirgitsteenstrup.dk

Privathospitalet Møn. www.privathospitaletmoen.dk

Golf Body Test

 

Det er veldokumenteret, at målrettet fysisk træning forbedrer golfspillet.

 

Book derfor en Golf Body Test, som er et unikt forløb, der får dig til at præstere bedre på golfbanen.

Det er for alle – uanset alder og handicap.

 

Fysikprofil – resultat af din golfscreening

I Golf Body Test forløbet indgår følgende elementer:

  • Golfscreening
  • Udarbejdelse af individuel træningsplan med grundig instruktion samt tilhørende video til hver øvelse, så der sikres et højt udbytte af træningen
  • Re-screening og opfølgning, hvor vi måler din udvikling og foretager eventuelle justeringer i din træningsplan
  • Træningsplan, videoer, opfølgning og resultatet af din golfscreening, får du adgang til via Golfkliniks træningsportal
  • Hele forløbet gennemføres af en certificeret golffysioterapeut, som har gennemgået et omfattende uddannelsesforløb hos Golfklinik Danmark

 

Efter forløbet vil du opleve mere overskud på banen, mindre risiko for skader - og et lavere handicap.

 

Golfskadestue og gratis konsultation

 

Hvis du oplever skader eller smerter ved dit golfspil, er du ikke den eneste. Hvert år bliver hele 40 % af motionistgolfspillerne skadede. Størstedelen af disse skader skyldes overbelastning, hvor smerterne kommer snigende over længere tid.

Ud fra et fælles ønske om at holde landets golfmotionister aktive i så lang tid som muligt har Golfklinik Danmark lavet et samarbejde med PGA of Denmark, som repræsenterer de professionelle spillere og trænere, samtidig med at tilrettelægger den officielle golftræneruddannelse

 

Vores fælles mission er således

  • at danske golfspillere skal være mindre skadet og have kortere skadesforløb
  • at der kommer øget fokus på skader i golfsporten, og at skaderne dermed bliver opdaget tidligere
  • at danske golfspillere har flere timer på golfbanen uden smerter og dermed oplever større glæde ved at spille golf

 

Gratis konsultation på Golfskadestue

 

Som led i vores mission om at nedbringe antallet af skader blandt golfspillerne i Danmark, tilbyder vi derfor her på klinikken gratis konsultation

Du ringer til klinikken på telefon 54 82 89 89 og beder om en tid i golfskadestuen, hvis du ringer udenfor telefontid læg venligst en besked og vi ringer tilbage hurtigst muligt.

En gratis konsultation varer typisk 10-15 min., og dine symptomer vil blive vurderes af golffysioterapeut, som er specialist i golfrelateret skadesbehandling. Helt uforpligtende får du en vurdering af din skade eller symptomer og et forslag til videre behandling.

 

Behandlingsformer og ydelser på Golfskadestue

 

Alle behandlinger foretages af en golffysioterapeut, som er specialuddannet i golfrelaterede skader.

Derved sikres du den optimale behandling, og du kommer hurtigt på golfbanen igen.

Behandling af skader

Behandlingen udspringer fra fysioterapeutiske behandlingsformer, og disse er tilpasset til golfspillerne. Behandlingsformerne kan være golfspecifikke øvelser, manuel behandling, El-terapi, akupunktur, Kinesio Tapning, indlægssåler mm.

 

Golf Body Test

Mange golfspillerne kan endvidere have stor gavn af at få foretaget en Golf Body Test, som tester hele kroppen i forhold til de golfspecifikke krav. Du kan således få lavet en skræddersyet træningsplan, som sikrer, at du får mest muligt ud af din forebyggende træning eller genoptræning - samtidig med at det forbedrer dit golfspil.

Du kan læse mere om Golf Body Test her.

 

Skadesforbyggende træning

Har du tidligere haft en diskosprolaps eller anden skade i bevægeapparatet, kan vi hjælpe med at forebygge nye skader. Vi lærer dig at forebygge uhensigtsmæssige belastningsskader og giver dig de bedste betingelser for livslang fornøjelse af golfsporten

 

Genoptræning efter operation

Vi giver dig kompetent vejledning i, hvordan du vender tilbage til golfspillet efter en operation eller en skade. Genoptræningen tager udgangspunkt i netop din operation eller skade og giver dig bedst mulig forudsætning for at få succes på golfbanen igen.

 

Copyright © All Rights Reserved