Inkontinens

Inkontinens

 

Hvad og hvem behandles på Uro Gyn klinikken?

På klinikken behandles der kvinder og mænd med forskellige symptomer fra underlivet af specialuddannet fysioterapeut og uroterapeut Heidi Kleis.

Inkontinens

Mange mennesker lider af inkontinens ( urin, luft og afføring der lægges på upassende tidspunkter) uden at søge hjælp for problemet. Ofte er det et problem der opstår over tid, for andre pludseligt f.eks. efter en fødsel eller operation. Fælles for alle medfører det en forringet livskvalitet, hvis personen ikke hjælpes proffesionelt. Ca. 70% af alle urininkontinente kan hjælpes med simple midler.

 

De mest almindelige former for urininkontinens:

Trang eller urge inkontinens

Der opstår kraftig og pludselig vandladningstrang, således at man har svært ved at nå toilettet, før vandladningen starter.

Ofte er der hyppige vandladninger med flere end otte-ti i døgnet. Der kan også være flere (mere end 2) vandladninger om natten

Anstrengelse eller stressinkontinens:

Rammer helt overvejende kvinder. Det viser sig ved, at man har svært ved at holde på urinen, når man udfører forskellige former for fysisk aktivitet som gymnastik, jogging og dans. Det kan være meget irriterende og hæmmende for livsudfoldelsen.

Kvinden kommer til at lække en lille smule urin. Der kan også optræde urinlækage i forbindelse med host og nys.

Overløbsinkontinens:

Når blæren fyldes ud over sin kapacitet og "løber over". Typisk drypper urinen konstant eller hyppigt, og man føler aldrig, det lykkes at tømme blæren helt. Nogle gange minder symptomerne om stress- og tranginkontinens.

Analinkontinens:

Ufrivillig afgang af luft, tynd eller formet afføring, der udgør et socialt eller hygiejnisk

problem.

 

Underlivsproblematikker

•kroniske underlivssmerter

•psoasmyoser (muskelsmerter i bækkenregionen)

•anal (anismus)-og halebenssmerter

•smerter ved samleje/ dyspareuni

•graviditetsgener i form af bækkenløsning, kramper, ødemer m.m.

•prolapser i form af blære-, tarm- og livmoderfremfald (cystocele, rectocele eller uterocele)

 

Mandeproblematikker

•optræning efter prostata operationer

•erektil dysfunktion ( nedsat rejsning )

Efterdryp

 

I forbindelse med undersøgelsen og behandling af ovennævnte diagnoser udføres der:

•test af bækkenbundsmusklernes kraft, udholdenhed og koordination

•test af bækkenets led samt muskelstabiliteten af leddene

•manuel behandling, øvelser og udspænding af relevant muskulatur

•instruktion i selvbehandling

•undervisning i anatomi og fysiologi

 

Første behandling varer 45-60 min. De efterfølgende ca. 30 min. Man skal regne med 3-5 behandlinger fordelt over 3-7 mdr.

Samarbejder med: Praktiserende gynækolog Birgit Steenstrup. www.gynaekologbirgitsteenstrup.dk

Privathospitalet Møn. www.privathospitaletmoen.dk

Copyright © All Rights Reserved